Fakta om arrangør for Nordstrand musikkonkurransen

Nordstrand Rotary klubb ble startet i 1960 og har i over 56 år vært en sentral del av foreningslivet i bydelen.

nordstrand.rotary.no

OM KLUBBEN: http://nordstrand.rotary.no/no/hjem  Nordstrand Rotary klubb ble startet i 1960 og har i over 56 år vært en sentral del av foreningslivet i bydelen. Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.Nordstrand Rotary Klubb møtes hver mandag kl. 19 i Nordstrandhuset. Rotary er en verdensomspennende organisasjon med over 1,2 mill. medlemmer fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet i 166 land som ønsker å fremme velferd og høye etiske normer i alle yrker, og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden. Rotary International har i de senere år vært helt sentral i arbeidet med utryddelsen av polio i verden gjennom sitt vaksineprogram Polio Pluss. Overskuddet fra årets arrangement går uavkortet til dette viktige arbeidet.

Nordstrand Rotary ble etablert i 1960. Charterklubb er Oslo Rotaryklubb. Klubben har pr. 1. januar 2015 46 medlemmer. Komitésammensetning 2015/2016 Musikkonkurransen Nils Henrik Baggerødn, Lars Ryder Falchn, Per Christian Fossumn, Roald Hustvedtn, Ole Opsahln, Aage Støvlandn, Jan Fr. Sønsteby Medlemskap og omdømme Bjørn Lindberg Gunther Motzken, Morten Neeb, Leif Victor Oppedal, Jon Atle Ruud, Siri Bratlid, Program, Kai Rosenberg, Diane Fribern, Per Ove Haugland Birger Hestnes Ottar Julsrud Martin Strømmen Sigurd Natvig Yrkeserfaring og Ungd. Sondre Svartdal Bård Bømark Per T Christiansen Friedrich Schaller Per Stavgar Rune Flesland Sosialprosjekt og internasj. Bjørn Mathiesen Christian Raak Bjørn O Fonbeck Ole Fridtjof Tenden Riulf Christian Rustad Kameratskap Arne Aaberg Carl Ottar Rafner Leif Bertnes Knut Samuelsen Olav Siggerud Knut Egil Bogan Torbjørn Bakken Idar Overvåg Øystein Egeli Lars Erik Kristiansen Børre Mangnussen Kjell Giske

Publisert: 08/05/2016 - 20:47 | Skrevet av: Erling