Artikler

Vi vil takke alle som deltok for å få gjennomført Nordstrand Musikkonkurranse 2018.

Publisert: March 20, 2018

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en av verdens ledende sangkonkurranser, og arrangeres annethvert år i Oslo for sangere fra alle verdensdeler. Konkurransens mål er å hjelpe unge talenter til en fremtidig karriere. Den er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv.

Publisert: September 28, 2016