Musikk på Majorstuen Skole

Deltagelse i konkurranser kan gi gode mål å øve mot når du vil utvikle spillingen din. Du kan inviter familie og venner og få en fin konserterfaring på Ungdommens Musikkmesterskap . Snakk med lærer hovedinstrument hvis dette høres spennende ut. Søknadsfrist 1. oktober

umm.no

Deltagelse i konkurranser kan gi gode mål å øve mot når du vil utvikle spillingen din. Du kan inviter familie og venner og få en fin konserterfaring på Ungdommens Musikkmesterskap . Snakk med lærer hovedinstrument hvis dette høres spennende ut. Søknadsfrist 1. oktober

http://www.umm.no/regionalt/oslo

Publisert: 09/24/2016 - 15:32 | Skrevet av: Erling