Om Nordstrand Musikkonkurranse

Nordstrand Musikkonkurranse arrangeres av Nordstrand Rotary Klubb
Nordstrand Rotary Klubb har lange tradisjoner for å yte støtte til det lokale kulturlivet. Dette gjør vi både gjennom å gi økonomisk støtte til kulturaktiviteter og gjennom å avholde kulturarrangementer


Om Nordstrand Rotary Klubb

I snart 58 år har Nordstrand Rotary klubb vært en sentral del av foreningslivet i bydelen. Rotary’s formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.Nordstrand Rotary Klubb møtes hver mandag kl. 19 i Nordstrandhuset. Rotary er en verdensomspennende organisasjon med over 1,2 mill. medlemmer fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet i 166 land som ønsker å fremme velferd og høye etiske normer i alle yrker, og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.
Rotary International har i de senere år vært helt sentral i arbeidet med utryddelsen av polio i verden gjennom sitt vaksineprogram Polio Pluss. Overskuddet fra årets arrangement går uavkortet til dette viktige arbeidet.

Nordstrand Rotary hjemmeside.«End Polio Now»

http://www.endpolio.org/

Rotary er en av verdens største frivillige humanitære organisasjoner, og i over 20 år har Rotary International med partnere arbeidet iherdig for å utrydde polio. Overskuddet fra Nordstrand Musikkonkurranse går til Rotarys store prosjekt for å bekjempe polio, «End Polio Now».

Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb 1. juni 1922 (charter dato). Klubben ble konstituert på Rotary’s fødselsdag 23. februar 1922.


Den norsk-amerikanske senator Olaf M. Oleson fra Fort Dodge Rotary Club, Iowa tok initiativ til etablering av Kristiania-klubben. Ved byens navneforandring skiftet naturlig nok klubben navnet til Oslo Rotarykubb.

Etter charterdato er Oslo Rotary-klubb også den eldste rotaryklubb i Skandinavia.
Oleson hadde deltatt på Rotary Internationals årskongress (Convention) i Edinburgh i 1921 - den første i Europa. Under et besøk i Norge tok han saken opp med gamle venner og henstilte til sin nevø, kaptein i Garden, Ola Five, å forsøke å få i stand en klubb i Kristiania.

- rotary.no